They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety
– Benjamin Franklin


In juni 2013 werd de wereld geschokt toen klokkenluider Edward Snowden onthulde hoe omvangrijk de dataverzamelingsprogramma’s van de Amerikaanse National Security Agency (NSA) wel zijn. Iedereen wist dat het recht op privacy in de Verenigde Staten geërodeerd was sinds de aanslagen van 11 september 2001, maar zoveel controle? Dat was voor velen toch even slikken. Nog groter was de verbazing van Oekraïense betogers op het Maidanplein in Kiev, toen zij plots een sms ontvingen met de onheilspellende boodschap: “U bent geregistreerd als deelnemer aan een massale verstoring van de openbare orde.” Big Brother is watching you.

Wat er in het buitenland gebeurt, kan Jong VLD Antwerpen helaas niet beïnvloeden, maar in eigen land hechten wij des te meer belang aan de verdediging van onze privacy. De staat heeft immers niets te maken met wat je tegen je vrienden zegt, wanneer of hoe vaak je ze belt of waar je je bevindt. In tegenstelling tot online diensten als Facebook of Google, is er bij de overheid immers geen opt-out mogelijkheid. In andere woorden: staat het privacybeleid van België u niet aan? Pech gehad, maar je kan je profiel niet verwijderen; leer er maar mee leven. Het spreekt voor zich dat wij ons als jonge liberalen verzetten tegen een dergelijke benadering van privacy. Hierbij houden we er nog geen rekening mee dat de overheid zelf regelmatig het doelwit is van cyberspionage: de data die zij verzamelt, zijn dus toegankelijk voor derde partijen.

Maar niet alleen online wordt de persoonlijke levenssfeer steeds poreuzer: ook op straat wordt je doen en laten gevolgd, dankzij de voorliefde van beleidsmakers voor het installeren van camera’s als antwoord op eender welk maatschappelijk probleem. Of onze veiligheid hiermee significant verbetert, valt in veel gevallen te betwijfelen. Wél wordt elke burger als een potentiële crimineel bekeken en geschaduwd. Ook voor camera’s geldt dus: less is more. Want wie zijn vrijheid opgeeft in de hoop meer veiligheid te bekomen, zal waarschijnlijk beide verliezen.

Back to Top