Jong VLD Antwerpen stelt zich vragen bij de laatste winst van “Den Bosuil”

Afgelopen zondag kende het Antwerpse schepencollege een subsidie van 900 000 euro toe aan de Royal Antwerp Football Club, waarmee het de renovatie van tribune 1 op het Bosuilstadion wil ondersteunen. Deze steun komt bovenop de 250 000 euro die al werden toegekend door de Vlaamse Overheid.  Jong VLD Antwerpen keurt deze beslissing af en laat haar ongenoegen blijken door middel van een filmpje op social media, waarin een sketch van De Ideale Wereld wordt geparodieerd.

 

Een ludiek middel met een serieuze boodschap,” stelt voorzitter Anthony Pierards. “In budgettair moeilijke tijden als deze is het broodnodig dat de overheid zich op haar kerntaken focust. De financiering van een professionele voetbalclub behoort daar niet toe.”

 

De jongliberalen wijzen bijkomend op de grote omzet in de sector en de gigantische budgetten voor onder meer transfers en wedden van spelers, trainers en managers. Ze stellen dat er genoeg alternatieve financieringsmethoden beschikbaar zijn zonder de belastingbetaler te dwingen om deze renovatie te bekostigen. Het door het schepencollege vrijgemaakte budget kan in hun ogen dan ook beter en efficiënter aangewend worden, bijvoorbeeld om te voorzien in laagdrempeligere en meer toegankelijke sportinfrastructuur voor jongeren in de stad.

 

Het filmpje is terug te vinden op youtube.

 

Posted on 15 February 2016 in Persbericht

Back to Top