Jong VLD Antwerpen op het stadscongres

congres

Vorig weekend organiseerde Open VLD Groot-Antwerpen een stadscongres over het Stadsgewest, stedelijke mobiliteit en fiscaliteit. Ook Jong VLD Antwerpen was aanwezig en diende 19 amendementen in waarvan er maar liefst 16 (al dan niet gedeeltelijk) werden goedgekeurd.

Het resultaat is een sterke visie tekst van 80 punten over de toekomst van de stad.  Hieronder kunnen jullie al een selectie van de beste “Jong VLD” amendementen terug vinden.

 

Nieuw punt  Jong VLD Antwerpen:

Om de parkeerdruk onmiddellijk te kunnen verlagen faciliteren we het gebruik van taxi’s. We bekijken de mogelijkheden voor de afbakening van meer taxizones  en het verlagen van taxitarieven.

Goedgekeurde tekst:

Om de parkeerdruk onmiddellijk te kunnen verlagen faciliteren we het gebruik van taxi’s. We bekijken de mogelijkheden voor de afbakening van meer taxizones  en het dereguleren van taxidiensten.

Nieuw punt Jong VLD Antwerpen:

De stad en de districten streven ernaar  het eigen wagenpark volledig elektrisch te maken.

Goedgekeurde tekst:

De stad en districten streven ernaar het eigen wagenpark volledig uitstootneutraal te maken

Nieuw punt Jong VLD Antwerpen:

De stad staat niet alleen. Om de lokale problemen op te lossen, gaat de stad internationale samenwerkingsverbanden aan om duurzame urbane mobiliteitsoplossingen uit te wisselen. Bestaande Europese platformen voor het uitwisselen van kennis als CIVITAS en Eltis zijn hiervoor uiterst geschikt

Goedgekeurde tekst:

De stad staat niet alleen. Om de lokale problemen op te lossen, gaat de stad internationale samenwerkingsverbanden aan om duurzame urbane mobiliteitsoplossingen uit te wisselen.

Aanpassing  Jong VLD Antwerpen:

Origineel: Tegelijk worden maximale groene golven voor fietsers gecreëerd en worden verkeerslichten aangepast voor fietsers. Toevoeging Jong VLD Antwerpen: Deze groene golven mogen evenwel de vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeerd op grote invalswegen niet belemmeren.

Goedgekeurde tekst:

Tegelijk worden maximaal groene golven voor fietsers gecreëerd en worden verkeerslichten aangepast voor fietsers. Deze groene golven mogen evenwel de vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer op grote invalswegen niet belemmeren.

Nieuw punt Jong VLD Antwerpen:

Het bestaande systeem van parkeerzones voor bewoners dient herzien te worden. De zones dienen meer in functie te staan van parkeren voor de woning ipv verplaatsen in de stad. Zones worden kleiner en meer logisch afgestemd op de noden van de bewoners. Om voldoende flexibiliteit te garanderen maken we het mogelijk om parkeerzones te combineren als bewoner.

Goedgekeurde tekst:

Het bestaande systeem van parkeerzones voor bewoners dient herzien te worden. We onderzoeken om de zones meer te definiëren in functie van de woning en dat door gebruiken maken van moderne technologieën

Nieuw punt Jong VLD Antwerpen:

De stad vereenvoudigt de administratie voor pop-up concepten en werpt zich op als aanspreekpunt voor jonge ondernemers. Daarbij wordt ingezet op interculturele en intergenerationele projecten. Tevens worden leegstaande panden voor dergelijke concepten ter beschikking gesteld aan een verlaagde huurprijs.

Goedgekeurde tekst:

De stad vereenvoudigt de administratie voor pop-up concepten en werpt zich op als aanspreekpunt voor jonge ondernemingen.

 

Posted on 6 June 2015 in Innovatie

Back to Top