It is never too late to give up your prejudices
– Henry David Thoreau


Door de bril van een liberaal is een maatschappij de optelsom van de individuen die er deel van uitmaken. Respect voor elkaar en voor mekaars identiteit is dan ook onontbeerlijk, zeker in de globale en multiculturele samenleving waar we allen in leven. Dit betekent voor Jong VLD Antwerpen in de eerste plaats gelijke en eerlijke spelregels voor iedereen, ongeacht iemands geslacht en seksuele voorkeur, huidskleur, levens¬beschouwelijke of politieke overtuiging, fysieke of mentale beperking… Hiermee zorgen we ervoor dat iedereen vrij is om zijn leven in te vullen zoals hij of zij wil – zolang anderen daarbij niet geschaad worden in hun vrijheid om hetzelfde te doen.

Op die manier kunnen we geweld en discriminatie op basis van racisme, antisemitisme, islamofobie en andere vooroordelen indijken, zodat Marie, Mohammed en Moshe veilig over straat kunnen en werk kunnen vinden op basis van hun kennis en vaardigheden, niet op basis van een “juist” klinkende naam. Dit betekent ook dat we ons duidelijk afzetten tegen positieve discriminatie: aan excuustruzen hebben we geen nood, wel aan personen die hun eigen talenten ten volle ontplooien en die inzetten waar ze dat het meest geschikt achten.

Om het wederzijds begrip in de samenleving te kunnen promoten, is het uiteraard nodig dat iedereen elkaar begrijpt. Jong VLD Antwerpen stelt hierbij duidelijk taal als middel en niet als doel. We willen nieuwkomers in onze stad aanmoedigen om het Nederlands te leren: niet om ideologische redenen, maar simpelweg omdat dit de beste garantie biedt op sociale integratie en toegang tot de arbeidsmarkt. Dit neemt uiteraard niet weg dat personen onderling vrij zijn om te communiceren in de taal die hen zelf het meest aanspreekt, of dat nu het Nederlands, Frans, Turks of Oezbeeks is. Meertaligheid is immers een verrijking en een historische troef van onze open handelsstad; het zou jammer zijn moest dit door een restrictief taalbeleid verloren gaan.

Back to Top