Algemene vergadering

Op zondag 28 juni 2015 van 11u-12u00 organiseert Jong VLD Antwerpen haar jaarlijkse Algemene Vergadering, gevolgd door de tweejaarlijkse bestuursverkiezingen.

Locatie is het Liberaal Huis, Sint-Aldegondiskaai 18 te Antwerpen.

De Algemene Vergadering is toegankelijk voor alle leden van Jong VLD Antwerpen en start om 11u, gevolgd door de Bestuursverkiezingen van 12u00-12u30. Enkel de leden
die 3 maanden voor de aanvang van de Algemene Vergadering volwaardig lid zijn hebben stemrecht.
De uitslag wordt rond 13u bekendgemaakt.

Met dit schrijven worden, conform onze statuten (het laatst vernieuwd op 25 maart 2008), volgende
bestuursfuncties van Jong Vld Antwerpen vacant verklaard:
-de 5 kernbestuursfuncties (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en politiek secretaris)
-een niet nader bepaald aantal aangevulde bestuursfuncties (waarvan de functie achteraf verder kan
ingevuld worden, bv. webmaster, ledenbeheerder,…)

Je kan je kandidaat stellen voor ofwel:

-enkel een kernbestuursfunctie (slechts één, dus bv. NIET tegelijk voor penningmeester en
secretaris!)

-enkel een aangevulde bestuursfunctie

-tegelijk een kernbestuursfunctie én een aangevulde bestuursfunctie (bv. voor ondervoorzitter en een niet-statutaire
functie)

De kernbestuursleden worden individueel en rechtstreeks per functie verkozen bij gewone meerderheid der
stemmen.
De aangevulde bestuursleden zijn
verkozen als ze een gewone meerderheid van de stemmen behalen.
In overeenstemming met artikel 12 is de stemming schriftelijk
en geheim. Stemming bij volmacht is niet toegestaan! Vergeet zeker niet je lidkaart (en identiteitskaart) mee te brengen.

De kandidaturen dienen uiterlijk woensdagavond 24 juni 2015 om 24u per e-mail toe te komen bij:
Philip Claes: secretaris@jongvldga.be

Posted on 6 June 2015 in Geen categorie

Back to Top